ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري

بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، در جلسه 11 اسفندماه هيأت مميزه، با ارتقأ مرتبه چهار تن از اساتيد به مرتبه دانشياري موافقت به عمل آمد.

بنا بر اين گزارش، دكتر مریم صباغان عضو هيأت علمي گروه شیمی از دانشكده علوم پایه، دكتر حسن جعفری عضو هيأت علمي  گروه متالورژی و مواد از دانشكده مهندسی مکانیک، دكتر مجتبی قربانی عضو هيأت علمي گروه ریاضی از دانشكده علوم پایه و دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل عضو هيأت علمي گروه معماری از دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی، از مرتبه استادياري به دانشياري ارتقأ مرتبه پيدا نمودند

براي اين عزيزان از خداوند متعال موفقيت روز افزون در سايه توجهات حضرت ولي عصر(عج)‌ را خواستاريم

Print Friendly