کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 96، در تاریخ 29 و 30 آذر ماه 1396 توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر: sgc2017.srttu.edu

final-poster

Print Friendly