غرفه دانشگاه شهید رجائی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سالن 105، غرفه 138

13 تا 23 اردیبهشت 1396

بدينوسيله از كليه اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه دعوت مي شود كه در سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران كه در شهر آفتاب (مقابل مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)) از 13 تا 23 اردیبهشت 1396 برگزار مي گردد، از غرفه انتشارات دانشگاه، در سالن 105، غرفه 138 بازديد نمايند.

 

web

Print Friendly