گردهمایی مدیران دانشگاه در سال 1395

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست پایانی شورای دانشگاه با حضور معاونین دانشگاه، مدیران دانشگاه، روسا و معاونین دانشکده ها روز دوشنبه 23 اسفند ماه برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورای دانشگاه به ارائه گزارشات عملکرد سالانه خود پرداختند و در انتها به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری و آینده دانشگاه پرداخته شد.

 

Print Friendly