برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر فرهنگی و فوق برنامه:

در روز سه شنبه مورخ 15 فروردین 1396 آیین معارفه دکتر روشن احمدی به عنوان مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی ، اعضاء هیأت رئیسه محترم دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده ها، اعضاء محترم شورای فرهنگی و اجتماعی و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید. در این آیین در ابتدا گزارشی از فعالیت های فرهنگی در سال گذشته قرائت گردید و در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر بهشتیان مدیر سابق فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه حکم انتصاب آقای دکتر روشن احمدی توسط آقای دکتر شمس مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست قرائت شد.

photo_2017-04-05_10-01-41 photo_2017-04-05_10-01-35 photo_2017-04-05_10-00-46 photo_2017-04-05_10-00-27

Print Friendly