به مناسبت اعیاد شعبانیه مراسم جشنی در خوابگاه طرشت برگزار گردید. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید یک میهمان ویژه داشت: آقای دکتر روشن احمدی مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه. وی به خوابگاه آمده بود تا در کنار دانشجویان در مراسم جشن اعیاد شعبانیه شرکت کند و هم این که با اعطاء احکام عضویت؛ علاوه بر اعلام آغاز فعالیت های شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه در دوره جدید بر اهمیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خوابگاه ها تأکید کند.

در این مراسم احکام آقایان احسانی، جاودان و خانی به عنوان اعضاء اصلی و کچرانلویی و حمیدرضا کریمی به عنوان اعضاء علی البدل احکام خویش را دریافت نمودند.

در پایان برنامه با اعطاء لوح سپاس با امضاء معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی، از زحمات تمامی همکاران و عوامل برگزاری انتخابات شورای فرهنگی خوابگاه طرشت تقدیر و تشکرگردید

photo_2017-05-01_18-23-14 photo_2017-05-01_18-24-03 photo_2017-05-01_18-24-13 photo_2017-05-01_18-24-17 photo_2017-05-01_18-24-21 photo_2017-05-01_18-24-25

Print Friendly