برگزاري آزمون سراسري  كارشناسي ارشد 1396 در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي در چهار نوبت با شركت بالغ بر 10500 داوطلب در كمال آرامش و رضايتمندي داوطلبان برگزار گرديد. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي روزهاي پنجشنبه مورخ 07/02/1396 و جمعه 08/02/1396 در دو نوبت صبح و بعدازظهر محل برگزاري آزمون و در هر نوبت ميزبان حدود 3500 داوطلب شركت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) بود.

Print Friendly