برگزاري جلسه مشترك در جهت كيفيت بخشي دوره هاي كارورزي دانشجو معلمان

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي با همکاری دانشكده‌ علوم انساني و دفاتر فني و حرفه‌اي و آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش جلسه مشتركي با مديران و سرپرستان كارورزان در هنرستانها و دبيرستانها به همراه مسئولين اين امر از مناطق آموزش و پرورش و وزارتخانه جهت برگزاري دوره‌هاي كارورزي با كيفيت بهتر، در روز چهارشنبه 95/11/27 ساعت 9 الي 12  در سالن شهيد تهراني مقدم برگزار کرد.

Print Friendly