اطلاعيه

به اطلاع آندسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 95 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (معرفي شدگان نهايي رشته هاي كارشناسي پيوسته ي علوم ورزشي و رياضيات وكاربردها دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) مي رساند، مراحل ثبت نام از ساعت 8.30 دقيقه صبح الي 15 بعد ازظهر روزچهارشنبه مورخ 13/11/95 در ساختمان 4 طبقه ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، واحد بايگاني انجام خواهد شد. خاطر نشان مي سازد،  تحصيل در رشته هاي تحصيلي مورداشاره ، همانند ساير دانشگاه ها به صورت آزاد بوده ومتعهد خدمت به وزارت آموزش وپرورش نمي باشد. پذيرفته شدگاني كه پس اززمان مقرر مراجعه ننمايند، غايب محسوب خواهند شد..

معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي

Print Friendly