جلسه ی مشترکی روز چهارشنبه 27 بهمن 1395 با حضور مسئولین ادارات آموزش و پرورش و مدیران محترم هنرستان ها ی شهر و شهرستان های استان تهران  با هدف تعامل بیشتر جهت برگزاری مطلوب دوره های کارورزی دانشجویان دبیری برگزار گردید.

Print Friendly