دستورالعمل اجرایی پژوهانه سال 1396 با شعار کیفیت بخشی به محصولات پژوهشی و فناورانه در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مشاور ریاست دانشگاه در امور پژوهشی، دستورالعمل اجرایی اعطای اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) برای سال 1396 در هیات رئیه دانشگاه به تصویب رسید و به زودی توسط معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ می شود. دکتر محمد شمس اسفندآبادی با اشاره به تاکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر کیفیت بخشی به محصولات پژوهشی، به این اصل مهم در تدوین دستورالعمل اجرایی پژوهانه برای سال آتی اشاره کرد و افزود فعالیت های کارشناسی شده زیادی در کارگروه های تخصصی و شورای پژوهشی دانشگاه صورت گرفت و تا حد امکان از نظرات پژوهشگران دانشگاه در تدوین این دستورالعمل استفاده گردید. مدیر حوزه ریاست با تاکید بر اهمیت قرارگیری دانشگاه در رتبه بندی های مهم جهانی، تغییرات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را معطوف به همین قضیه دانست و از افزایش موارد هزینه­کرد پژوهانه در سال آتی خبر داد. وی با اشاره به گزارش معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در نخستین گردهمایی مدیران دانشگاه در خصوص هزینه­کرد 70 درصدی پژوهانه در سال 1395 و افزایش بیش از دو برابری آن نسبت به سال 1393، تاکید کرد که با افزایش موارد پژوهانه در راستای هزینه های فرصت مطالعاتی خارج از کشور، هزینه های محققان پسادکتری و هزینه های مربوط به تعاملات بین الملل، افزایش هزینه کرد پژوهانه در سال آتی را شاهد خواهیم بود.

دکتر شمس افزود در سال آتی اعتبار پژوهانه به اساتیدی که تازه جذب شده اند به عنوان welcome grant اختصاص داده خواهد شد. وی خاطر نشان ساخت به منظور تاکید بر کیفیت بخشی به محصولات پژوهشی و فناورانه، سطح کیفی مقالات Q1 و Q2 به طور ویژه در نظر گرفته شده است و به منظور افزایش رتبه دانشگاه در تولید علم جهانی نیز به کنفرانس های نمایه Scopus نگاه ویژه ای شده است. در نظر گرفتن قراردادها و تعاملات بین الملل، به روز بودن صفحه خانگی اساتید در تارنمای دانشگاه، ارجاعات به مقالات اساتید و شاخص H ایشان، عضویت در هیات تحریریه نشریات JCR، راهنمایی و هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی با اساتید خارج از کشور، تعاملات پژوهشی با اساتید و دانشگاه های خارج از کشور، مقالات فهرست سرآمدان علمی کشور، ارسال پروپزال های پژوهشی از طریق مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه و حتی داوری مقالات مربوط به نشریات Q1 از جمله مواردی است که در امتیازدهی پژوهانه سال آینده در نظر گرفته خواهند شد.

شایان ذکر است دستورالعمل اجرایی پژوهانه سال 1396 و فرم مربوطه در تارنمای معاونت پژوهش و فناوری قابل دسترسی است.

دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی سال 1396

فرم محاسبه امتیازات

Print Friendly