خوابگاه طرشت به شبکه ملی اینترانت وصل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر فناوری اطلاعات، اتصال خوابگاه طرشت به شبکه ملی اینترانت از روز دوشنبه دوم اسفندماه 1395 وارد فاز عملیاتی شد. با توجه به پیگیری های به عمل آمده، پس از اتصال دانشگاه و خوابگاه حافظ به اینترانت، خوابگاه طرشت نیز با فیبر نوری و به پهنای 50MB به شبکه اینترانت متصل گردید و از این پس ارسال پهنای باند اینترنت از دانشگاه به خوابگاه طرشت نیز در بستر فیبر نوری خواهد بود.

افزایش پهنای باند دانشگاه، مانیتورینگ توزیع اینترنت در خوابگاه ها، ترمیم و به روزآوری شبکه دانشگاه و راه اندازی مرکز داده از برنامه های آتی حوزه فناوری دانشگاه است که همچون فرایند انتقال سایت های متمرکز دانشگاه به محل جدید فناوری اطلاعات با حمایت های دلسوزانه ریاست محترم دانشگاه امید است در آینده ای نزدیک شاهد آن باشیم

Print Friendly