افزایش پهنای باند اینترانت دانشگاه و خوابگاه حافظ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر سابق فناوری اطلاعات دانشگاه، در فروردین 1396 پهنای باند اینترانت دانشگاه و نیز خوابگاه حافظ نسبت به سال گذشته به میزان دو برابر افزایش یافت. دکتر نصور باقری در مراسم تکرم و معارفه مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه با توضیح اینکه برای نخستین بار دانشگاه شهید رجائی در سال 1394 به شبکه ملی اینترانت متصل گردید، افزود که در سال 94 دانشگاه و نیز خوابگاه حافظ به ترتیب دارای پهنای باند اینترانت 100 و 50 مگابایت بودند که این مقادیر در سال 95 با اتصال خوابگاه طرشت، مجموع پهنای باند اینترانت دانشگاه به 200 مگابایت رسید. بر اساس این گزارش با عنایت به دستورات اکید ریاست محترم دانشگاه در خصوص بهبود وضعیت پهنای باند در دانشگاه و خصوصا خوابگاه های تابعه،پهنای باند اینترانت در دانشگاه و خوابگاه حافظ به ترتیب به 200 و 100 مگابایت افزایش و در مجموع  کل پهنای باند اینترانت دانشگاه در فروردین ماه 1396 به 350 مگابایت رسید.

دکتر باقری با اشاره به روند رو به توسعه دانشگاه در حوزه زیرساخت ها از جمله راه اندازی ساختمان جدید فناوری اطلاعات دانشگاه و آغاز به کار راه اندازی مرکز داده (دیتا سنتر)، افزایش پهنای باند اینترنت را نیز از جمله اقدامات دانشگاه در این راستا دانست، طوری که در چند سال اخیر پهنای باند اینترنت نیز با افزایش سه برابری، از 58 به 173 مگابایت رسیده است.

1 2

Print Friendly