بر اساس گزارش ISC، دانشگاه شهید رجائی در رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور از نظر وجهه بین المللی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر امور بین الملل دانشگاه، رتبه دانشگاه شهید رجائی در سال 95-94 در حوزه وجهه بین المللی به جایگاه دوم دانشگاه های کشور ارتقاء یافت. دکتر حمیدرضا تقی یاری با اشاره به فعالیت های دانشگاه در حوزه های بین المللی و تعاملات گسترده دانشگاه خصوصا با مرکز یونیوک به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم سازمان یونسکو و نیز تفاهم نامه های پژوهشی و بین المللی با دانشگاه های خارج از کشور از جمله دانشگاه اشتوتگارت آلمان، دانشگاه نورتمبریای نیوکاسل انگلستان، و تعاملات دیگر با کشورهایی از جمله اتریش، مالزی و آلمان، نقش این عوامل را در ارتقای این جایگاه با اهمیت خواند.

وی خاطر نشان کرد تعاملات علمی و چاپ مقالات مشترک با متخصصین و دانشمندان جهان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی و کسب مقام های بین المللی از جمله موارد دیگری است که در ارتقای این جایگاه نقش داشته است. شایان ذکر است دانشگاه شهید رجائی پس از دانشگاه تهران در حوزه وجهه بین المللی با کسب 88/4 درصد امتیاز دانشگاه رتبه نخست، توانسته است جایگاه دوم را از کسب کند.

Print Friendly