اطلاعيه مهم

به اطلاع كليه كاربران مي رساند با توجه به تغيير سيستم پورتال دانشگاه، از روز يكشنبه مورخ 1396/01/27  لغايت جمعه مورخ 1396/02/01 سيستم قطع  و از روز شنبه مورخ 1396/02/02 با سيستم جديد گلستان راه اندازي خواهد شد.

Print Friendly