قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه:

به منظور ارتقای سطح بهداشت خوابگاه‌های دانشجویی و فرهنگ سازی موازین بهداشتی و سبک زندگی سالم، آیین نامه انتخاب و معرفی اتاق نمونه دانشجویی از نظر بهداشت و سلامت، توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده است.

دانشجویان علاقمند در هر اتاق می توانند با مراجعه به سایت مرکز بهداشت و درمان  معاونت دانشجویی و دانلود فرم خودارزیابی اتاق نمونه بهداشتی و یا با مراجعه به دفترسرپرستی هر خوابگاه و دریافت فرم ذکر شده، پس از تکمیل فرم با همکاری ساکنین اتاق ،آن را تا پایان فروردین ماه 96 به مسئول محترم همان خوابگاه تحویل دهند.

لازم به ذکر است بر اساس امتیاز دریافتی از فرم خودارزیابی و نظرات کارشناسان پس از بازدید اتاق، امتیاز کل محاسبه و به اتاق‌های برتر جوایز نفیسی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهداء خواهد شد.

 

فرم خود ارزيابي  انتخاب اتاق نمونه بهداشتي خوابگاه هاي دانشجويي

Print Friendly