Print Friendly

کارگاه استفاده از زبان در موقعیت از روز شنبه 26 فروردین الی سه شنبه 29 فرورودین 1396 در محل نمایشگاه های دائمی دانشگاه توسط انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار گردید. دانشجویان دانشگاه حضور بسیار فعالی در بخش های مختلف این کارگاه داشتندphoto_2017-04-18_08-42-44