کارگاه استفاده از زبان در موقعیت از روز شنبه 26 فروردین الی سه شنبه 29 فرورودین 1396 در محل نمایشگاه های دائمی دانشگاه توسط انجمن علمی زبان انگلیسی برگزار گردید. دانشجویان دانشگاه حضور بسیار فعالی در بخش های مختلف این کارگاه داشتندphoto_2017-04-18_08-42-44

Print Friendly