54

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

مرحله نهایی جشنواره ی «تدریس برتر دانشجویان دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» روز شنبه 16 اردیبهشت 1396 در سالن شهید طهرانی مقدم برگزار شد.

لازم به ذکر است این جشنواره به همت کانون دبیران جوان و گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و با همکاری و حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

18

Print Friendly