فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـري – دانشگـاه تربيت دبيرشهيـد رجائي سال تحصيلي 97-96

 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي از بين دانش­ آموختگان  و دانشجويان نيم­سال آخر دوره كارشناسي­ ارشد در رشته ­هاي مندرج در جدول الف پيوست، براساس آيين­ نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­ هاي تحصيلي بالاتر ابلاغيه شماره 67272/ 21 مورخ 1393/04/18  و 237200/ 21 مورخ 93/12/16 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستورالعمل داخلی دانشگاه، در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 در دوره دكتري بدون آزمون، دانشجو مي پذيرد.

اطلاعيه  پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري 96 و رشته­ هاي تحصيلي در مقطع دكتري

نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری

توصيه نامه

درخواست پذيرش  نهايي فرم شماره 1

دستورالعمل پذيرش بدون آزمون دكتري 96

فرم رزومه بدون آزمون دكتري

فرم شماره2 دانشجويان سال آخر

Print Friendly