شیوه نامه اجرایی پذيـرش در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمـون سال تحصيلي 97-96 دانشگـاه تربيت دبيرشهيـدرجائي

 دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي از بين دانش ­آموختگان ممتاز (استعدادهاي درخشان) دوره كارشناسي پيوسته، (براساس دستورالعمل اجرايي ماده 1 آيين­ نامه ارائه تسهيلات) به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­ هاي تحصيلات تكميلي بالاتر (ابلاغیه شماره 77948/ 21 مورخ 93/05/05 و اصلاحیه شماره 96474 /21مورخ 94/5/24 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) در مقطع كارشناسي ارشد دانشجوي بدون آزمون مي­ پذيرد.

 

شيوه نامه  اجرايي نهايي پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي ارشد 29-01-96

نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع ارشد96

Form1 نهايي

Form2 نهايي

Print Friendly