برگزاری سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی در تاریخ 4 و 5 اسفند ماه 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه نمایید:

http://icce2017.ir

r_1_160907223638

Print Friendly