با آمدن بهار و نزديک شدن به سال جديد، دانشکده مهندسي برق نيز در حال و هواي نوروز به سر مي برد و با چيدن سفره هفت سين که انجمن علمي زحمت آن را کشيده اند به استقبال بهار مي رود. اميد است که سال جديد، سالي پربار و سرشار از نشاط و سلامتي براي همگان باشد

 untitled-1

Print Friendly