انجمن علمی  برق درتاریخ 3اردیبهشت 96 سخنرانی را تحت عنوان پروفوسورکارولوکاس (پدرعلم رباتیک ایران) توسط آقای دکترموسوی  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق برگزارکرد که با استقبال پرشوردانشجویان همراه بود. از مهمانان ویژه این سخنرانی آقایان دکترقندهاری ریاست دانشکده مهندسی برق و  مهندس رجایی بودند.

sokhanrani-drmusavi

Print Friendly