ستاد توسعه فناوری نانو فهرست برترین های حوزه نانو در دانشگاه شهید رجائی را اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از ستاد نانو، در جشنواره برترین های نانو، نفرات برتر دانشگاه شهید رجائی به شرح جدول زیر است. در این فهرست آقایان دکتر مهدی نیک عمل و دکتر جواد بهشتیان از دانشکده علوم پایه بیشترین امتیازات را کسب نموده اند.

1

Print Friendly