ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

كارگاه مشاوره (جوان وتعاملات اجتماعي ) باحضور روانشناس برجسته جناب آقاي دكتر طاهري در روز شنبه مورخ ٩٥/١٢/١٤، ساعت 13 الی 14 برگزار می گردد.
ازعلاقمندان دعوت مي شود در صورت تمايل با اعلام نام ونام خانوادگي وشماره دانشجويي وشماره تماس خود به همين سامانه حضور خود را ثبت نمايند. به جهت محدود بودن ظرفيت الويت با دانشجوياني است كه زودتر ثبت نام نمايند.
ضمنا در پايان گواهي حضور درجلسه نيز تقديم خواهد شد.

Print Friendly