ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

برگزاری آزمون تعیین سطح زبان

آزمون تعیین سطح زبان در دانشکده علوم انسانی توسط کانون علمی زبان امروز ساعت 13:30-11:30 برگزار گردید.آزمون دوم فردا در همان زمان و مکان برگزار خواهد شد.

Print Friendly