ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر درنظر دارد 20 نفر از دانشجویان دختر و پسر فعال فرهنگی را به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام نماید. جهت ثبت نام می توانید به وب فرم زیر مراجعه فرمائید.

Print Friendly