انتصابات جدید در دانشگاه

بر اساس گزارش روابط عمومي دانشگاه سركارخانم سيده انسيه سيد جوادي به عنوان ” مشاور رييس دانشگاه در امور شاهد و ايثارگر” منصوب
گرديد.

خانم سيد جوادي پيش از اين در مسئوليت مدير برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه و در حال حاضردر سمت رييس گروه شاهد و ايثارگر مشغول
فعاليت مي باشند.

خاطر نشان مي گردد سركار خانم سيد جوادي خود از خانواده شهدا و خواهر دو شهيد مي باشند.

همچنين بر اساس اين گزارش جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی نیز به عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی در سمت خود ابقا شدند.

 

دكتر مسعود شيرازيان نيز به عنوان معاون فني و دانشجويي دانشكده مهندسي عمران منصوب گرديدند.

6a5a2238براي اين عزيزان از خداوند متعال توفيقات روز افزون خواستاريم

Print Friendly