مسعود شیرازیان

استادیار

  • ایمیل: m.shirazian @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970021
  • فکس: 00982122970021
  • گروه: مهندسی نقشه برداری

زمینه های پژوهشی

موضوع
1تعیین موقعیت ماهواره ای
2ژئودزی هندسی
3ناوبری و دورکاوی با سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتری ژئودزیانستیتو تکنولوژی سلطنتی استکهلم1392
2کارشناسي ارشد ژئودزیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1379

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1عضو هیات علمیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1395-تاکنون
2
3

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1جامعه مهندسین نقشه برداری ایرانایران1392 – تا کنون
2
3

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1
2
3
4

 

جوایز

عنوان

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPdf
1عنواننویسندگانمجلهتابستان، 1394چاپ شدهpdf
2 عنواننویسندگانمجلهاكتبر، 2015چاپ شدهpdf
3 عنواننویسندهفصلنامه1394پذیرش شدهpdf

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
18الي10 دي ماه، 1394عنوان همایشتهرانعنواناسامیpdf
225خرداد، 1394عنوان همایشتهران عنواناسامیpdf
325خرداد، 1394عنوان همایشتهرانعنواناسامیpdf

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1عنوان پروژه1390
2عنوان پروژه1388طرح پژوهشي

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
عنواندانشکده1387تاکنون
تست1 و 2دانشکده1387تاکنون
تست تستدانشکده

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان