سعید بهزادی

استادیار

  • ایمیل: behzadi @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970060
  • فکس: 00982122970033
  • گروه: نقشه برداری

زمینه های پژوهشی

موضوع
1سیستم اطلاعات مکانی
2مدیریت پایگاه داده
3مدل های عامل – بنیان
4سنجش از دور

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1392
2کارشناسي ارشددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1387

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مجریپروژه عامل های هوشمند مکانی (Geospatial Information Agents) – www.giants.ir1392 – تاکنون
2مجریپروژه اطلاع رسانی مدیریت بحران ایران (ایدمان) – www.idman.ir1388-1393
3مشاورشرکت سنجش از دور بصیر1388

 

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1Environmental Monitoring and Assessment EMASSpringer2015 – تاکنون
2Environmental Modelling & Software (EMS)Elsevier(1387-تاکنون)
3International Journal of Geography and GeologyCanadian Center of Science and Education (CCSE)2015 – تاکنون
4فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست (JEST)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1393 – تاکنون
5“نشريه علمی پژوھشی علوم و فنون نقشه برداری (JGST)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1393 – تاکنون

 

 

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپ
1Hospital Site Selection Using a BDI Agent ModelBehzadi Saeed, Alesheikh Ali AsgharInternational Journal of Geography and Geology2013
2Developing a BDI Agent Model for Solving Shortest Path Problem on a Raster Data ModelBehzadi Saeed, Alesheikh Ali AsgharCaspian Journal of Applied Sciences Research2014
3Introducing a novel model of belief–desire–intention agent for urban land use planningBehzadi Saeed, Alesheikh Ali AsgharEngineering Applications of Artificial Intelligence2013
4Cellular Automata vs. Object-Automata in Traffic SimulationBehzadi Saeed, Alesheikh Ali AsgharInternational Journal of Remote Sensing Applications (IJRSA)2014
5Modeling the spread of spatio-temporal phenomena through the incorporation of ANFIS and genetically-controlled cellular automata: A case study on forest fire.Vahidnia Mohammad Hasan, Alesheikh Ali Asghar, Behzadi Saeed, Salehi SaraInternational Journal of Digital Earth2011
6Developing a Genetic Algorithm to Solve Shortest Path Problem on a Raster Data ModelBehzadi Saeed, Alesheikh Ali Asghar, Poorazizi EbrahimJournal of Applied Sciences2008
7Developing a Mobile GIS for Field Geospatial Data AcquisitionPoorazizi Ebrahim, Alesheikh Ali Asghar, Behzadi SaeedJournal of Applied Sciences2008
8روند ارزيابي تغييرات منيزيم با استفاده از شبكه عصبي و سيستم اطلاعات مكاني در روستاهاي شهرستان گنبد از استان گلستانمحمد زمان احمدی، سعید بهزادیفصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»1395
9توسعه الگوریتم مسیریابی بر اساس مدل باور-میل-نیت عامل های هوشمندسعید بهزادی، علی اصغر آل شیخنشریه علوم و فنون نقشه برداری1391
10 مسیریابی در شبکه راه ها با الگوریتم ژنتیک مقیدمهدی هاشمی، علی اصغر آل شیخ، سعید بهزادینشریه تخصصی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی1388
11مدلسازی و تحلیل مکانی زمانی پراکنش ذرات معلق در سطح شهر تهران بر پایه آنالیز های مکانی در محیط GISسمیرا ذاکری کیا، حسین آقامحمدی، سعید بهزادی، زهرا عزیزیفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1394
12ارائه روشی برای ایجاد مدل سه بعدی از مناطق شهری بااستفاده از داده های لیدارتبسم یوسفی، حسین آقامحمدی، سعید بهزادی و علیرضا وفایی نژادنشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری1395
13توسعه راهکاری مکانمند به‌منظور تحلیل بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر مبنای آمار فضاییفاطمه مشتاقی نژاد، حسین آقامحمدی، سعید بهزادینشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری1396
14Investigating the Temporal, Spatial, and Changing Trend of Distribution of Atmospheric Air Pollution Emissions using GIS at the City of TehranFallah Araghi Shima, Alesheikh Ali Asghar, Behzadi SaeedJournal of Research in Ecology2016
15توسعه یک راهکار عامل مبنا برای مدل سازی تغییرات کاربری اراضیمینا صوفی، سعید بهزادی، حسین آقامحمدینشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری1397
16مدل سازی مکان مند الگوی بهینه کشت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS): مورد دشت اسدآباد همدانمهرداد یوسفی فاتح، سعید بهزادی، حسین آقامحمدینشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی1395
17پایش وضعیت دریاچۀ بختگان و اراضی اطراف آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش محاسباتیغزال ترابی، سعید بهزادی، حسین آقامحمدیاکوهیدرولوژی1397

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشعنوان مقالهاسامی همکاران
12009Computational Science and Its Applications – ICCSA 2009A Novel Tree Graph Data Structure for Point DatasetsSaeed Behzadi, Ali Asghar Alesheikh, Mohammad Reza Malek
22013International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information SciencesIntroducing an Agent-Based Object Recognition Operator for Proximity AnalysisSaeed Behzadi, Ali Asghar Alesheikh
32008WSEAS International Conference on URBAN PLANNING and TRANSPORTATION (UPT’07)Developing a Genetic Algorithm for Solving Shortest Path ProblemSaeed Behzadi, Ali Asghar Alesheikh
42008ACRS 2008 ConferenceUsing Geospatial Information System (GIS) for Locating the Best Water Quality Monitoring StationsAli Babaei, Ali Asghar Alesheikh, Saeed Behzadi
52008MapASIA 2008Solving shortest path problem in local network by using Genetic AlgorithmSaeed Behzadi, Ali Asghar Alesheikh
62008The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information SciencesA Pseudo Genetic Algorithm For Solving Best Path ProblemSaeed Behzadi, Ali Asghar Alesheikh
72008MapIndia 2008An Extended Algorithm for Generating Digital Terrain ModelSaeed Behzadi, Ali Asghar Alesheikh
81394بیست و یکمین همایش ملی – منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند 94روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شرق استان گلستانمحمد زمان احمدی، سعید بهزادی
91392دومین کنفرانس سنجنده ها و مدل ها در فتوگرامتری و سنجش از دورمعرفی یک مدل مسیریابی بر اساس مفاهیم نقشه برداری در سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دورسعید بهزادی، علی اصغر /ال شیخ، محمدرضا ملک
101394چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دی 1394مدلسازی غلظت آلاینده کربن مونوکسید موجود در هوای شهر تهرانمیلاد قلی پور، سعید بهزادی
111394سومین کنگره بین المللی عمران و توسعه شهری، دی 1394،شبیه سازی رشد و توسعه بهینه کاربری های شهری در محیط سامانه اطلاعات مکانی با استفاده از سیستم چندعاملهمحبوبه کمیجانی، روزبه شاد، سعید بهزادی
121394اولین همایش محیط زیست طبیعی، اسفند 94شبیه سازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دورمحبوبه کمیجانی، روزبه شاد، سعید بهزادی، مرجان قاسمی
131392دومین کنفرانس سنجنده ها و مدل ها در فتوگرامتری و سنجش از دورمعرفی ساختار داده برخالی برای ذخیره سازی داده های مکانی و استخراج DEMسعید بهزادی، علی اصغر آل شیخ، محمدرضا ملک
141387مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 87 – اردیبهشت 22-23ارتقائ الگوریتم مسیریابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک به منظور استفاده در مسئله تخصیص و مکان یابیمحمدرضا قانعی، سعید بهزادی، علی اصغر آل شیخ،
151387مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 87 – اردیبهشت 22-23نقش WebGIS در میراث فرهنگی و صنعت گردشگریمحمدحسن وحیدنیا، علی اصغر آل شیخ، سعید بهزادی، مرتضی حیدری مظفر

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهنده
1پروژه اطلاع رسانی مدیریت بحران ایران (ایدمان) سعید بهزادی1388-1393 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
b1391-bookcoverعامل های رایانه ای

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
مدیریت پایگاه دادهعمران
آمایش سرزمینعمران
برنامه نویسی پیشرفتهعمران
LISعمران
GIS زمانمندعمران
برنامه نویس وبعمران
نقشه برداریعمران

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان