اتوماسیون مالی دانشگاه جهت درخواست کالا، درخواست هزینه و انجام کلیه امور مالی از تاریخ 9 بهمن 95 راه اندازی شد.در صورت نیاز به نصب و استفاده از اتوماسیون مالی با مدیریت پشتیبانی یا اداره تدارکات تماس بگیرید(داخلی 2441)

Print Friendly