آقای دکتر سید علیرضا داوری عضو هیات علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق، از سوی انجمن مهندسین برق و الکترونیک  (IEEE) به درجه عضویت senior member ارتقاء یافتند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می­ نماییم.

Print Friendly