دفتر نهمین همایش ملی آموزش بسته شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دبیر علمی نهمین همایش ملی آموزش، خانم دکتر مهرک رحیمی، نهمین کنفرانس ملی آموزش در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه در دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید. بر اساس این گزارش، در نهمین همایش ملی آموزش حدود 133 مقاله در قالب 80 مقاله به صورت شفاهی و 53 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید. دکتر رحیمی افزود این مقالات از بین بیش از 200 مقاله دریافتی به دبیرخانه کنفرانس بر اساس نظر داوران و بررسی همپوشانی مقالات مورد پذیرش قرار گرفته است.

برای ارائه مقالات به صورت شفاهی 9 پنل تخصصی در حوزه های مختلفی از جمله آموزش و فناوری، علوم تربیتی، آموزش زبان، تربیت معلم و علوم پایه تشکیل گردید. شایان ذکر است به موازات برگزاری همایش نهم، تعداد پنج کارگاه تخصصی از جمله کارگاه مشترک ایران و آلمان نیز برگزار شد.

در انتهای این کنفرانس نیز از 3 مقاله شفاهی و یک مقاله پوستر تقدیر شد. شایان ذکر است چهار نشریه علمی پژوهشی و دو نشریه اسکوپوس نیز پس از طی مراحل داوری، نسبت به چاپ مقالات منتخب این کنفرانس اقدام خواهند نمود.

_dsc0444 _dsc0450
_dsc0473 _dsc0486 _dsc0494 photo_2017-05-04_15-19-49 photo_2017-05-04_15-19-50 photo_2017-05-04_15-19-52 photo_2017-05-04_15-19-53 photo_2017-05-04_15-19-54 photo_2017-05-04_15-19-55 photo_2017-05-04_15-19-56 photo_2017-05-04_15-19-57_dsc0454

Print Friendly