نهمین سمینار پیل سوختی ایران توسط دانشگاه شهید رجائی و با مشارکت انجمن الکتروشیمی ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دبیر اجرایی نهمین سمینار پیل سوختی ایران، سرکار خانم دکتر قلخانی، این همایش ملی امروز چهارشنبه بیستم بهمن ماه در دانشکده علوم پایه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای دکتر سعید علیائی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن خیر مقدم به اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مدعوین این سمینار علمی، از دانشکده علوم پایه به منظور برگزاری همایش های مختلف ملی ابراز تشکر نمودند. سپس آقای دکتر میرزایی به عنوان دبیر سمینار، به گزارشی از فرایند برگزاری و مراحل مختلف این سمینار پرداختند و بر لزوم پیگیری و تداوم برگزاری این سمینار علمی که برای چهارمین بار توسط دانشگاه شهید رجائی برگزار می شود، تاکید نمودند.

سپس آقای پروفسور غریبی، رئیس انجمن الکتروشیمی ایران از حمایت های ریاست محترم دانشگاه شهید رجائی در برگزاری این رویداد مهم ملی تشکر نمودند. در این سمینار یک روزه اساتید صاحب نظر همچون آقای پروفسور رئوف عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، آقای پروفسور غریبی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، آقای پروفسور نوزاد عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، آقای پروفسور مجید جعفریان عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، اقای دکتر جوانبخت عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و رییس انجمن پیل سوختی ایران و آقای دکتر موسوی شایق عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان سخنران کلیدی آخرین دستاوردهای حوزه انرژی و پیل سوختی را ارائه نمودند.

dsc02330 dsc02355 dsc02358 dsc02362 dsc02367 dsc02376 dsc02394 dsc02397 dsc02399 dsc02402 dsc02407 dsc02415 dsc02425 dsc02437 dsc02440 dsc02452 dsc02460 dsc02464

Print Friendly