دانش آموختگي اولين دانشجوي مقطع دكتراي مهندسي سازه

جلسه دفاع از اولين رساله مقطع دكتري در رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي سازه در تاريخ 24 اسفند ماه سال 1395 در سالن سمينار دانشكده مهندسي عمران با حضور مسئولين دانشكده و دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه، آقاي داود توكلي به عنوان اولين دانش‌آموخته مقطع دكتري در رشته مهندسي سازه توانست رساله دكتري خود را با عنوان “شبيه سازي مولكولي خواص ارتجاعي نانو ساختار خمير سيمان” تحت راهنمايي آقاي دكتر امير طريقت و مشاوره آقاي دكتر جواد بهشتيان با موفقيت به اتمام رساند. شايان ذكر است آقايان دكتر پرويز قدوسي و دكتر عليرضا باقري از دانشگاه علم صنعت ايران به عنوان اساتيد مدعو خارجي و آقايان دكتر عباس حق اللهي و دكتر موسي مظلوم به عنوان اساتيد مدعو داخلي مسئوليت داوري اين رساله را برعهده داشتند.

انتشار چهار مقاله علمي در مجلات معتبر بين‌المللي و ملي و همچنين چندين مقاله در كنفرانس‌هاي معتبر ملي از دستاوردهاي اين پژوهش بوده است.

?

?

Print Friendly