دکتر منیره اکبری مجد آبادنو

استادیار گروه رياضي

تلفن تماس: ۲۲۹۷۰۰۶۰ داخلی ۲۵۱۶

فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۵

ایمیل: akbari@srttu.edu

تحصیلات

مقطعدانشگاهسال اخذ
1فوق ليسانس-ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف1369
2دكتري-ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف1383
3ليسانس -ریاضی محضدانشگاه تهران1366

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

زمینه تحقیقاتی
1سیستم های دینامیکی

دروس تدریس شده

عنوان درسمقطعتاریخ شروعتاریخ پایان
1ریاضیات عمومی
2معادلات دیفرانسیل
3آنالیزریاضی
4مبانی ریاضی
5توابع مختلط
6مبانی هندسه
7آشنایی با سیستمهای دینامیکی
8هندسه منیفلد
9دستگاه های دینامیکي

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

عنوان مقالهنویسندگانسال چاپتوضیحاتفایل
1Hyperboliciy of the family f_(c )(x)=c (x-x3/3)Monireh Akbari & Maryam Rabii2011pdf
2Integrability and closedness of holomorphic one-formsMonireh Akbari2003pdf
3Hyperbolicity of the family fc(x)=c(x-x3/3)Monireh Akbari ; Maryam Rabii۲۰۱۱Iranian Jornal of Mathematical Sciences and Information Vol.6 , NO.1 (2011) , pp 53-58pdf
4مجموعه مقالات علمی اولین کنگرهpdf
5تلاش خواجه نصیرالدین طوسی برای اثبات اصل پنجم اقلیدسمنیره اکبریاسفند ۱۳۸۷همایش بین المللی خواجه نصیرالدین طوسیpdf
6رویه های عمود بریک برگ بندی درCP2منیره اکبریشهریور ۱۳۸۶کنفرانس ریاضی ایرانpdf
7Integrability and closedness of Holographic one -formsمنیره اکبری2003formsinternational mathematical journalsvol.4- no.5pdf

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

عنوان مقالهارائهمکان برگزاریفایل
1حکیم عمر خیام و اصل پنجم اقلیدس1391سومین سمینار تاریخ ریاضی- بنابpdf
2آشوب مقاوم در یک خانواده از نگاشت های بازگشتی1391چهل وسومین کنفرانس ریاضی ایران-jتبریزpdf
3نتایجی از قضیه شارکوفسکی و تعمیمی از آن1391چهل وسومین کنفرانس ریاضی ایران-jتبریزpdf
4Structural stability of the cubic family۲۰۱۱6th Seminar on Geometry and Topology,217-220pdf
5The dynamics of the family f_λ (x)=λ sin⁡x۲۰۱۱42th Annual Iranian Mathematics Conference,1243-1245,pdf
6رویه های عمود بر یک برگ بندی در CP2۱۳۸۶کنفرانس ریاضی -زنجانpdf
7تلاش خواجه نصیر الدین طوسی برای اثبات اصل پنجم اقلیدس۱۳۸۷اولین کنگره بین المللی خواجه نصیر الدین طوسیpdf

سمینارهای علمی

عنوان سمینارمحل برگزاریتاریخ برگزاری
1تلاش خواجه نصيرالدين طوسي براي اثبات اصل پنجم اقليدسهمایش بین المللی خواجه نصیرالدین طوسیاسفند ۱۳۸۷
2آشنايي باسيستمهاي ديناميکيسمینارهای گروه ریاضی دانشگاهفروردین ۱۳۸۷
3رويه هاي عمود بريک برگ بندي درCP2کنفرانس ریاضی ایرانشهریور ۱۳۸۶

پایان نامه های تحت راهنمایی و راهنمایی شده

عنوان پایان نامهمقطعنقش استاددانشکدهسال
1قضيه شارکوفسکیکارشناسی ارشداستاد راهنماشهيد رجايیآذر ۱۳۸۹
2انشعاب در سيستم های ديناميکی يک بعدی گسستهکارشناسی ارشداستاد راهنماشهيد رجايیآذر ۱۳۸۹
3تناوب و آشوبکارشناسی ارشداستاد راهنماشهيد رجايیبهمن ۱۳۸۹
4مشتق شوارتزی منفي و نتايج آنکارشناسی ارشداستاد راهنماشهيد رجايیبهمن ۱۳۸۹

پروژه های تحقیقاتی و صنعتی انجام شده و در حال اجرا

عنوان پروژهسالدانشکده
1بررسی خواص هندسی دستگاه های ديناميکی گسسسته يک بعدیمهر ۱۳۸۹