• هيأت مميزه دانشگاه

   هيأت مميزه دانشگاه

   ارتقا مرتبه چهار تن از اعضا هيات علمی
    ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
  • برگزاري دفاعيه دکترا رشته مهندسي مكانيك، گرايش طراحي كاربردي

   برگزاري دفاعيه دکترا رشته مهندسي مكانيك، گرايش طراحي كاربردي

   دفاعيه دكتري
   آدفاعيه دکترا رشته مهندسي مكانيك، گرايش طراحي كاربردي آقاي رسول مرادي دستجردي دانشجوی مقطع دکترا رشته مهندسي مكانيك، گرايش طراحي …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد (خبر تکمیلی)

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد (خبر تکمیلی)

   برنامه های دانشکده ها و پژوهشکده فناوری های نوین در هفته پژوهش و فناوری
   برنامه های دانشکده ها و پژوهشکده فناوری های نوین در هفته پژوهش و فناوری 1395 اعلام شد به گزارش روابط …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME