• دانشکده مهندسی مکانیک خبر داد

   دانشکده مهندسی مکانیک خبر داد

   سخنرانی علمی –پژوهشی آموزش فنی با عنوان ساختمان هاي سازگار با محيط زيست با مشارکت موسسه IKKE کشور آلمان
   سخنرانی علمی –پژوهشی آموزش فنی با عنوان ساختمان هاي سازگار با محيط زيست با مشارکت موسسه IKKE کشور آلمان به …ادامه خبر »
  • دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست.

   دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست.

   دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست: سيستم هاي تهويه و تبريد …
   دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست: سيستم هاي تهويه و تبريد …ادامه خبر »
  • تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات

   تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات

   تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی …
   تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME