• برگزاري جلسه آموزش سامانه پژوهشي دانشگاه

   برگزاري جلسه آموزش سامانه پژوهشي دانشگاه

   برگزاري جلسه آموزش سامانه پژوهشي دانشگاه با توجه به راه اندازي سامانه پژوهشي گلستان و لزوم آشنايي اساتيد دانشكده با …
   برگزاري جلسه آموزش سامانه پژوهشي دانشگاه با توجه به راه اندازي سامانه پژوهشي گلستان و لزوم آشنايي اساتيد دانشكده با …ادامه خبر »
  • بازدید دانش آموزان مدرسه مفید از مجموعه کارگاه­های دانشکده مکانیک

   بازدید دانش آموزان مدرسه مفید از مجموعه کارگاه­های دانشکده مکانیک

   روز چهارشنبه مورخ 25/11/1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی میزبان جمعی از دانش آموزان مدرسه مفید بود.
   بازدید دانش آموزان مدرسه مفید از مجموعه کارگاه­های دانشکده مکانیک روز چهارشنبه مورخ 25/11/1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی میزبان …ادامه خبر »
  • برگزاري جلسه ورزش همگاني با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك

   برگزاري جلسه ورزش همگاني با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك

   برگزاري جلسه ورزش همگاني با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك
   برگزاري جلسه ورزش همگاني با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك طبق روال هر دوشنبه جلسه ورزش همگاني اين هفته به همت …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME