• هيأت مميزه دانشگاه

   هيأت مميزه دانشگاه

   ارتقا مرتبه چهار تن از اعضا هيات علمی
    ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
  • توسط دکتر آشنای قاسمی کسب شد

   توسط دکتر آشنای قاسمی کسب شد

   کسب عنوان محقق اول نانو، در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه
    جناب آقاي دكتر فرامرز آشناي قاسمي، دانشيار گروه طراحي جامدات دانشكده مهندسي مكانيك، موفق به اخذ مقام محقق اول نانو …ادامه خبر »
  • هيأت مميزه دانشگاه

   هيأت مميزه دانشگاه

   ارتقا مرتبه چهار تن از اعضا هيات علمی
    ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME