• برگزاري امتحانات پايان ترم

   برگزاري امتحانات پايان ترم

   امتحانات پايان ترم دانشكده مهندسي مكانيك
   امتحانات پايان ترم انشكده با موفقيت برگزار شد.ادامه خبر »
  • هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

   هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

   ارتقأ مرتبه چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه
   ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه بنا بر گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي و …ادامه خبر »
  • هيأت مميزه دانشگاه

   هيأت مميزه دانشگاه

   ارتقا مرتبه چهار تن از اعضا هيات علمی
    ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME