• دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست.

   دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست.

   دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست: سيستم هاي تهويه و تبريد …
   دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست: سيستم هاي تهويه و تبريد …ادامه خبر »
  • تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات

   تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات

   تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی …
   تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر 400 وات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی …ادامه خبر »
  • رونمائی از شماره اول نشریه انجمن علمی مکانیک به نام “مکاتک”

   رونمائی از شماره اول نشریه انجمن علمی مکانیک به نام “مکاتک”

   رونمائی از شماره اول نشریه انجمن علمی مکانیک به نام “مکاتک” در پی مراسم معارفه ورودی های جدید 96 دانشکده …
   رونمائی از شماره اول نشریه انجمن علمی مکانیک به نام "مکاتک" در پی مراسم معارفه ورودی های جدید 96 دانشکده …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME