sabtiteld-1

  • هيات مميزه دانشگاه خبر داد

   هيات مميزه دانشگاه خبر داد

   ارتقا مرتبه دكتر بهرام نامي به درجه دانشياري
   ارتقا مرتبه دكتر بهرام  نامي از اساتيد دانشگاه بنا بر گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي …ادامه خبر »
  • دانشکده مواد و فناوری های نوین اعلام کرد

   دانشکده مواد و فناوری های نوین اعلام کرد

   عنوان خبر اول
   تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست …ادامه خبر »
 • متن رویداد

  بنا به اظهار معاون پژوهشي دانشكده طراح و مدیر اجرایی طرح نمایشگاه اکسپو در هفته پژوهش پیرامون طراحی واجرای غرفه ایران در دانشگاه شهید رجایی سخرانی خواهند نمود

  دکتر شرقي در اينباره اعلام كرد در اين جلسه  علاوه بر سخنراني،  فیلم اجرای غرفه نيز به نمایش درخواهد آمد

  expo 2015

  فرم ها

  ادامه اخبار

  تلفن:   22970060
  فکس:   22970033
  داخلی:0000
  test@srttu.edu

  cover_fa