• کارگاه پردازش ثبت تک نورونی برگزار شد

   کارگاه پردازش ثبت تک نورونی برگزار شد

   سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵، کارگاه آموزشی پردازش ثبت تک نورونی توسط امین میرزایی از دانشگاه فرایبورگ کشور آلمان.
   برای شناخت و بررسی بیشتر عملکرد مغز، نیاز به شناخت و بررسی انواع سلول‌های آن است. لذا با ثبت از …ادامه خبر »
  • دانشکده کامپیوتر برگزار کرد

   دانشکده کامپیوتر برگزار کرد

   گفتگوی آزاد با فعالین حوزه کامپیوتر در صنعت
  • دانشکده کامپیوتر برگزار می کند

   دانشکده کامپیوتر برگزار می کند

   برنامه های دانشکده مهندسی کامپیوتر در هفته پژوهش و فناوری 1395
   باسمه تعالی برنامه هاي پیش بینی شده دانشکده مهندسی کامپیوتر براي هفته ملی پژوهش و فناوری : 1- ارائه نرم …ادامه خبر »
 • مشاهده ادامه اخبار

  1.  برنامه ترم به ترم پیشنهادی گروه معماری سیستم های کامپیوتری

  2. Computer-BS   برنامه درسی( بازنگری شده) ، مقطع کارشناسی  مهندسی کامپیوتر

  3.  Computer-MSc  برنامه درسی( بازنگری شده) ، مقطع کارشناسی  ارشد مهندسی کامپیوتر

  تلفن دفتر دانشکده  : -22970117
  فکس:
   22970062: تلفن دانشگاه

  داخلی آموزش دانشکده : 2641
  ce@srttu.edu

  cover_en