• دانشکده مهندسی عمران خبر داد

   دانشکده مهندسی عمران خبر داد

   امضاي تفاهم نامه با انجمن هيدروگرافي ايران
   امضاي تفاهم نامه با انجمن هيدروگرافي ايران پيرو پيگيري هاي انجام يافته در گروه آموزشي نقشه برداري بين دانشگاه و …ادامه خبر »
  • برگزاري دوره آموزشي صفر تا صد اجراي ساختمان

   برگزاري دوره آموزشي صفر تا صد اجراي ساختمان

   برگزاري دوره آموزشي صفر تا صد اجراي ساختمان
   برگزاري دوره آموزشي صفر تا صد اجراي ساختمان   به همت انجمن علمي عمران و اساتيد گروه آموزشي عمران، يك …ادامه خبر »
  • جلسه توديع ومعارفه معاونت فني ودانشجويي دانشكده مهندسي عمران

   جلسه توديع ومعارفه معاونت فني ودانشجويي دانشكده مهندسي عمران

   جلسه توديع ومعارفه معاونت فني ودانشجويي دانشكده مهندسي عمران
   جلسه توديع ومعارفه معاونت فني ودانشجويي دانشكده  مهندسي عمران درروز يكشنبه مورخ 96/2/3 جلسه توديع و معارفه معاونت فني و …ادامه خبر »
 • 1cfca Poster 2

  Poster Geowall -17-11-942

  No 4

  Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۲۱
  داخلی: 2383
  civil @ srttu.edu

  نشريه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران