• پيام تبريك رئيس دانشكده به مناسب سال جديد

   پيام تبريك رئيس دانشكده به مناسب سال جديد

   باردیگرسال نومی شود.
   باردیگرسال نومی شود.                    زمین نفسی دوباره می کشد.                              برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها …ادامه خبر »
  • مراسم نكوداشت از اساتيد بازنشسته گروه عمران دانشكده عمران

   مراسم نكوداشت از اساتيد بازنشسته گروه عمران دانشكده عمران

   مراسم نكوداشت از اساتيد بازنشسته گروه عمران دانشكده عمران
   مراسم نكوداشت از اساتيد بازنشسته گروه عمران دانشكده عمران مراسم نكوداشت و تقدير از اساتيد بازنشسته گروه آموزشي آقايان مهندس …ادامه خبر »
  • پيام تبريك رياست دانشكده عمران

   پيام تبريك رياست دانشكده عمران

   پيام تبريك رياست دانشكده عمران
   پيام تبريك رياست دانشكده عمران پنجم اسفند ماه خجسته زادروز بنيان گذار عصر جديدي از علم و فناوري ايراني، دانشمند …ادامه خبر »
 • 1cfca Poster 2

  Poster Geowall -17-11-942

  No 4

  Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۲۱
  داخلی: 2383
  civil @ srttu.edu

  نشريه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران