barghhh

  • همایش موفقیت در صنعت الکترونیک

   همایش موفقیت در صنعت الکترونیک

   انجمن علمی خبر داد
   درتاریخ 7/9/95همایشی تحت عنوان موفقیت در صنعت الکترونیک با همکاری انجمن علمی برق  و شرکت راستین ایرانیان برگزار گردید که …ادامه خبر »
  • كارگاه آموزشي طراحی دیجیتال به کمک زبان توصیف سخت افزار VHDL و پیاده سازی بر روی تراشه

   كارگاه آموزشي طراحی دیجیتال به کمک زبان توصیف سخت افزار VHDL و پیاده سازی بر روی تراشه

   دوره طراحی دیجیتال براي آشنايي دانشجویان با روند طراحی، مراجع در دسترس و پروژه های صنعتی قابل پیاده سازی بر …
     كارگاه آموزشي طراحی دیجیتال به کمک زبان توصیف سخت افزار VHDL و پیاده سازی بر روی تراشه FPGA برگزار …ادامه خبر »
  • سمينار “كسب و كار، چالش ها و فرصت هاي آن”

   سمينار “كسب و كار، چالش ها و فرصت هاي آن”

   دكتر نكوكار از استاديار گروه كنترل دانشكده مهندسي برق خبر داد
     يكي از چالش هايي كه دانشجويان ترم بالايي دوره كارشناسي با آن روبرو هستند، دغدغه هاي پس از فارغ …ادامه خبر »
 • B

 • ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۶
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۶
  Electrical@ srttu.edu

  cover_en