sport3

  • انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی و معاون فنی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی

   انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی و معاون فنی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز یکشنبه 97/1/19 ریاست محترم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با صدور احکام جداگانه ای معاون …
   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز یکشنبه 97/1/19 ریاست محترم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با صدور احکام جداگانه ای معاون …ادامه خبر »
  • رئیس اداره انتشارات خبر داد

   رئیس اداره انتشارات خبر داد

   تازه‌های نشر: بدن‌سازی تخصصی والیبال
   تازه‌های نشر: بدن‌سازی تخصصی والیبال به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره انتشارات کتاب بدن‌سازی تخصصی …ادامه خبر »
  • انتخاب 10 برتر ورزش کشور در سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

   انتخاب 10 برتر ورزش کشور در سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

     انتخاب 10 برتر ورزش کشور در سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه …
     انتخاب 10 برتر ورزش کشور در سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  داخلی:2551
  farshidtahmasbi@yahoo.com