sport3

  • جلسه هماهنگی انعقاد تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری دانشکده علوم ورزشی با فدراسیون اسکواش

   جلسه هماهنگی انعقاد تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری دانشکده علوم ورزشی با فدراسیون اسکواش

   روز سه شنبه به تاریخ 16/12/95 هیاتی از فدراسیون اسکواش به همراه رئیس فدراسیون اسکواش جهت هماهنگی برای انعقاد تفاهم …
   روز سه شنبه به تاریخ 16/12/95 هیاتی از فدراسیون اسکواش به همراه رئیس فدراسیون اسکواش جهت هماهنگی برای انعقاد تفاهم …ادامه خبر »
  • دانشكده علوم ورزشي خبرداد

   دانشكده علوم ورزشي خبرداد

   حضور قدرتمند تیم های ورزشی بانوان دانشگاه در اولین دوره مسابقات ورزشی منطقه یک کشور
   حضور قدرتمند تیمهای ورزشی بانوان کارمند و استاد دانشگاه شهید رجایی در اولین دوره مسابقات ورزشی منطقه یک کشور   …ادامه خبر »
  • دانشكده علوم ورزشي خبر داد

   دانشكده علوم ورزشي خبر داد

   درخشش تیم های ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه در اولین دوره مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه یک کشور
   درخشش تیم های ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه  در اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه های منطقه یک …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  داخلی:2551
  farshidtahmasbi@yahoo.com