sport3

  • دانشكده علوم ورزشي خبرداد

   دانشكده علوم ورزشي خبرداد

   حضور قدرتمند تیم های ورزشی بانوان دانشگاه در اولین دوره مسابقات ورزشی منطقه یک کشور
   حضور قدرتمند تیمهای ورزشی بانوان کارمند و استاد دانشگاه شهید رجایی در اولین دوره مسابقات ورزشی منطقه یک کشور   …ادامه خبر »
  • دانشكده علوم ورزشي خبر داد

   دانشكده علوم ورزشي خبر داد

   درخشش تیم های ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه در اولین دوره مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه یک کشور
   درخشش تیم های ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه  در اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه های منطقه یک …ادامه خبر »
  • در دانشکده علوم ورزشی برگزار شد

   در دانشکده علوم ورزشی برگزار شد

   برگزاری کارگاه کینزیوتیپ
   کارگاه آشنایی با کینزیوتیپ در روز چهارشنبه مورخ 15/10/95 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید. …ادامه خبر »
 • تاریخچه

  گروه تربيت بدني در بدو تاسيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي ارائه واحدهاي تربيت بدني عمومي ايجاد شد و از سال 1375 با پذيرش دانشجوي دبيري تربيت بدني فعاليت هاي خود را توسعه بخشيد. از بهمن ماه سال 1384 پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي از طريق كنكور سراسري نيز به حوزه فعاليت گروه اضافه شد. از سال 1388 فعاليت هاي اين گروه به طور مستقل با نام دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ادامه پيدا کرده است. اين دانشکده يکي از بخش¬هاي مطرح در سازمان هاي ورزشي بوده و همواره به عنوان عضو ثابت شوراهاي پژوهشي و ورزشي در نهادها و سازمان هاي مرتبط فعاليت دارد.

  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  داخلی:2551
  farshidtahmasbi@yahoo.com