f3

  • سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی دکتر حامد سید علایی

   سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی دکتر حامد سید علایی

   بویایی: پیچیده ترین حس
   سمینار علمی فروردین ماه 1396 با سخنرانی دکتر حامد علایی چکیده: مکانیزم کار گیرنده های عصبی ای که باعث شناسایی …ادامه خبر »
  • سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی خانم دکتر امیرمزلقانی

   سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی خانم دکتر امیرمزلقانی

   IR & THz detector based on Graphene
   خانم دکتر مینا امیرمزلقانی استادیار دانشکده برق دانشگاه شهید رجایی سخنران مدعو پژوهشکده فناوری های نوین در خصوص موضوع "آشکارساز …ادامه خبر »
  • سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی دکتر الکساندر کروی

   سمینار علمی پژوهشکده فناوری های نوین با سخنرانی دکتر الکساندر کروی

   Physics and Mechanics of 2D Materials
   دکتر الکساندر کروی از موسسه علمی ماکس پلانک آلمان سخنران مدعو پژوهشکده فناوری های نوین در خصوص ویژگیهای فیزیکی و …ادامه خبر »
 • امروز هفت اردیبهشت هزار و سیصد و نود و شش

  تلفن: 22970005
  فکس: 22970005
  داخلی: 2631
  srttuscholar@gmail.com