5465451

اخـــبار و رویدادها

  • دومین جلسه شورای تخصصی دانشجویی

   دومین جلسه شورای تخصصی دانشجویی

   دومین جلسه شورای تخصصی دانشجویی در روز شنبه تاریخ 95/10/19 ساعت 14 در دفتر معاونت دانشجویی برگزار گردید در ابتدای …
   دومین جلسه شورای تخصصی دانشجویی در روز شنبه تاریخ 95/10/19 ساعت 14 در دفتر معاونت دانشجویی برگزار گردید در ابتدای …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی اعلام کرد

   معاونت دانشجویی اعلام کرد

   اولین جلسه شورای تخصصی دانشجویی
   اولین جلسه شورای تخصصی دانشجویی به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت دانشجویی، پیرو تاکیدات ریاست محترم …ادامه خبر »
  • جلسه تودیع ومعارفه اعضای شورای صنفی

   جلسه تودیع ومعارفه اعضای شورای صنفی

   جلسه تودیع و معارفه جلسه تکریم از زحمات اعضای سابق و معرفی اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان ساعت 15 روز …
   جلسه تودیع و معارفه جلسه تکریم از زحمات اعضای سابق و معرفی اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان ساعت 15 روز …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  امروز بیست و هفت دی هزار و سیصد و نود و پنج

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۰۸
  فکس:   ۲۲۹۷۰۰۰۸
  داخلی: 2283
  vcs @ srttu.edu