5465451

اخـــبار و رویدادها

  • جشنواره بزرگ باز آفرینی

   جشنواره بزرگ باز آفرینی

   جشنواره بزرگ باز آفرینی
   جشنواره بزرگ باز آفرینیادامه خبر »
  • برگزاری غرفه سلامت(هفته سلامت)

   برگزاری غرفه سلامت(هفته سلامت)

   برگزاری غرفه سلامت(هفته سلامت)    
   برگزاری غرفه سلامت(هفته سلامت)     [gallery ids="27740,27741,27742,27743,27744,27745,27746,27747,27748,27749,27750,27751,27752,27753,27754,27755,27756,27757,27758,27759,27760,27761,27762,27763,27764,27765,27766,27767,27768,27769,27770,27771,27772,27773,27774,27775,27776,27777,27778,27779,27780,27781,27782,27783,27784,27785,27786,27787,27788,27789,27790,27791,27792,27793,27794,27795,27796,27797,27798,27799,27800,27801,27802,27803,27804,27805,27806,27807,27808,27809,27810,27811,27812,27813,27814,27815,27816,27817,27818,27819,27820"]ادامه خبر »
  • برگزاری کارگاه ها در سال جدید

   برگزاری کارگاه ها در سال جدید

 • ادامه اخبار

  امروز هفت اردیبهشت هزار و سیصد و نود و شش

  تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۰۸
  فکس:   ۲۲۹۷۰۰۰۸
  داخلی: 2283
  vcs @ srttu.edu