اخبار و رویدادها

  • پس از بروز رسانی اطلاعات پرسنلی، اطلاعات افراد تحت تکفل خود را نیز وارد کنید.جهت لینک به صفحه، در ادامه خبر بر روی *بروز رسانی اطلاعات پرسنلی* کلیک کنید

   پس از بروز رسانی اطلاعات پرسنلی، اطلاعات افراد تحت تکفل خود را نیز وارد کنید.جهت لینک به صفحه، در ادامه خبر بر روی *بروز رسانی اطلاعات پرسنلی* کلیک کنید

     به زودی اعلام خواهد شد
     به زودی اعلام خواهد شدادامه خبر »
  • مزایده

   مزایده

   آگهی تجدید مزایده واگذاری غرفه های رفاهی - دانشجویی مستقر در دانشگاه و خوابگاه (حافظ)
   آگهی تجدید مزایده واگذاری غرفه های رفاهی - دانشجویی مستقر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و خوابگاه حافظ دانشگاه …ادامه خبر »
 • امروز بیست و هشت دی هزار و سیصد و نود و پنج

  تلفن:   22970023
  فکس:   22970121
  داخلی: 2216
  afvp @ srttu.edu