• ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   اردوی اصفهان دانشجویان پسر شاهد و ایثارگر
   اردوی فرهنگی، تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف و ورودی های جدید برگزار شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل …ادامه خبر »
  • مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   اردو اصفهان دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر
   اردو فرهنگی، تفریحی دانشجویان معدل الف و ورودی های جدید با هدف تعامل، مهارت آموزی و وفاق از روز چهارشنبه …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

   مراسم گرامی داشت روز جانباز در دانشگاه شهید رجائی برگزار شد
   مراسم گرامی داشت روز جانباز در دانشگاه شهید رجائی برگزار شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی و به …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

   مراسم گرامیداشت روز جانباز برگزار شد
   سرکار خانم سید جوادی مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر : مراسم گرامیداشت روز جانباز به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   جلسه رئیس دانشکده و اساتید مشاور با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده معماری و شهرسازی
   جلسه آشنایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده معماری و شهرسازی  با رئیس دانشکده جناب آقای دکتر مهدی نژاد و اساتید …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار