• ستاد اموردانشجویان شاهد وایثارگر خبر داد

   ستاد اموردانشجویان شاهد وایثارگر خبر داد

   کمیته پژوهش ستاد امور دانشجویان شاهد با محوریت هفته پژوهش تشکیل جلسه داد
   اولین کمیته پژوهشی دانشگاه باحضور 10 نفر از دانشجویان کارشناسی وارشد ودکتری در روز سه شنبه مورخ 24 آبان ماه …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   اولین اردو برادران دانشجویان شاهد و ایثاگر
   اولین اردو برادران در تاریخ 96/8/12 پس از حضور بر سر مزار شهدا گمنام و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   اولین اردو خواهران ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
    اردوی فرهنگی،تفریحی و ورزشی یک روزه خواهران در روز پنجشنبه مورخ 96/8/11 با حضور سرکارخانم سید جوادی مسئول همیشه همراه …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   هفتمین جلسه دانشکده‌ای ستاد شاهد و ایثارگران
   هفتمین جلسه از دیدار دانشکده‌ای دانشجویان شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان در دانشکده …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ششمین جلسه دانشکده‌ای ستاد شاهد و ایثارگران
   ششمین جلسه از دیدار دانشکده‌ای دانشجویان شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان در دانشکده …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار