• ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد : اولین جلسه ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته ی آموزشی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد : اولین جلسه ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته ی آموزشی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد : اولین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته­ ی آموزشی …
   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد : اولین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته­ ی آموزشی …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد

   اولین نشست هم­ اندیشی اساتید مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
   اولین نشست هم­ اندیشی اساتید مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از ستاد …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبرداد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبرداد:

   اولین جلسه ی کمیته ی آموزش-فرهنگی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد:
   در روز سه شنبه مورخ 95/09/23 ساعت 10 الی 12، اولین جلسه ­ی ستاد آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد وایثارگر …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار