• ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   اعزام دانشجویان برتر آموزشی به اردوی فرهنگی - سیاحتی جزیره کیش
   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد: اعزام دانشجویان برتر آموزشی به اردوی فرهنگی - سیاحتی جزیره کیش …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   برگزاری آزمون تعیین سطح زبان
   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد: برگزاری آزمون تعیین سطح زبان آزمون تعیین سطح زبان در دانشکده …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس
   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد: ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   دیدار از خانواده شهید معزز سردار حسن تهرانی مقدم
   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد: دیدار از خانواده شهید معزز سردار حسن تهرانی مقدم در راستای …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   فراخوان جلسه معرفي دوره "مهارت افزايي پژوهشي"
   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد: فراخوان جلسه معرفي دوره "مهارت افزايي پژوهشي" به اطلاع دانشجویان محترم …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار