این اردو توسط کانون گردشگری اطلاع رسانی شده بود و تعداد 30 نفر از دانشجویان ثبت نام نمودند. که در روز جمعه مورخ 29 بهمن ساعت 8:30 از پس قرائت فاتحه ای بر مزار شهداء گمنام دانشگاه اردو آغاز گردید. در این برنامه از بخش های مختلف برج میلاد بازدید به عمل آمد و دانشجویان توسط راهنما با ویژگی های رفاهی – سازه ای برج میلاد آشنا شدند. این برنامه ساعت 13 به اتمام رسید

photo_2017-02-18_15-15-05 photo_2017-02-18_15-15-13

Print Friendly