جشنواره ملی قرآن  و عترت با هدف نشر و گسترش فرهنگ متعالی قرآن کریم در دانشگاه از طریق ایجاد فضای رقابتی در میان دانشجویان هر ساله در رشته های مختلف قرآنی برگزار می شود و بخش کتبی آن در روز دوشنبه مورخ 16 اسفند در ساعت 12:30 برگزار گردید. و در روز سه شنبه مورخ 17 اسفند بعد از نماز ظهر و عصر بخش شفاهی آن انجام پذیرفت.

لازم به ذکر است که اولین دوره مسابقات قرآنی از سال 1364 توسط جهاد دانشگاهی برگزار گردید و تاکنون 31 دوره آن برگزار گردیده است.

photo_2017-03-07_14-21-48 photo_2017-03-07_14-22-07 photo_2017-03-07_14-22-15

photo_2017-03-07_14-02-15 photo_2017-03-07_14-02-31 photo_2017-03-07_14-02-35 photo_2017-03-07_14-02-39

Print Friendly