• هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

   هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

   ارتقأ مرتبه چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه
   ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي و …ادامه خبر »
  • روابط عمومي دانشگاه

   روابط عمومي دانشگاه

   ارتقأ 16 پله اي جايگاه دانشگاه بر اساس نظام رتبه بندي ISC
   رئيس دانشگاه شهيد رجايی خبر داد: دانشگاه شهيد رجايی، ارتقأ 16 پله ای جايگاه دانشگاه بر اساس نظام رتبه بندی …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه

   روابط عمومی دانشگاه

   ديدار وزير آموزش پرورش با اعضای شورا و مدیران حوزه ستادی دانشگاه
   ديدار وزير آموزش و پرورش با شورا و مديران حوزه ستادی دانشگاه به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار