• هيأت مميزه دانشگاه

   هيأت مميزه دانشگاه

   ارتقا مرتبه چهار تن از اعضا هيات علمی
    ارتقا مرتبه چهار تن از اساتيد دانشگاه به مرتبه دانشياري بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

   روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

   مراسم تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
   مراسم تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح روز چهارشنبه …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   تفاهم نامه بين مركز دانش پژوهان و تشكل های شاهد و ايثارگر و دانشگاه
   تفاهم نامه همكاري هاي علمي پژوهشي بين مركز دانش پژوهان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر و دانشگاه شهيد رجايي …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار