• هيات مميزه دانشگاه خبر داد

   هيات مميزه دانشگاه خبر داد

   ارتقا مرتبه دكتر بهرام نامي به درجه دانشياري
   ارتقا مرتبه دكتر بهرام  نامي از اساتيد دانشگاه بنا بر گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   انتصابات جدید دانشگاه
   انتصابات جدید دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه روز دوشنبه مورخ 19 تیر ماه 1396 شورای دانشگاه، جناب …ادامه خبر »
  • هيأت مميزه دانشگاه خبر داد

   هيأت مميزه دانشگاه خبر داد

   ارتقأ مرتبه دكتر حسين زمرشيدي از دانشياري به مرتبه استادي
   دبير هيات مميزه دانشگاه خبر داد ارتقأ مرتبه دكتر حسين زمرشيدي از دانشياري به مرتبه استادي دكتر علي پوركمالي، دبير …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار