• روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   " فرصت برابر" و تبیین نقش و رسالت دانشگاه شهید رجائی
   حضور رئیس دانشگاه شهید رجائی در برنامه زنده تلویزیونی "فرصت برابر" و تبیین نقش و رسالت دانشگاه به گزارش روابط …ادامه خبر »
  • ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

   جلسه رئیس دانشکده و اساتید مشاور با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده معماری و شهرسازی
   جلسه آشنایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده معماری و شهرسازی  با رئیس دانشکده جناب آقای دکتر مهدی نژاد و اساتید …ادامه خبر »
  • مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   جلسه بنیاد شهید منطقه هشت با ستاد شاهد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
   اولین جلسه کاری، دید و بازدید سال 1397 جناب آقای داوری پور رئیس محترم بنیاد شهید منطقه 8 تهران بزرگ …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار