• هیأت ممیزه دانشگاه

   هیأت ممیزه دانشگاه

   ارتقأ مرتبه سه تن از اساتید دانشگاه
   ارتقا مرتبه سه تن از اساتيد دانشگاه بنا بر گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي و …ادامه خبر »
  • دانشکده برق

   دانشکده برق

   تبریک به مناسبت بازنشستگی جناب آقای دکتر مطیع بیرجندی
   با عنایت به بازنشستگی جناب آقای دکتر علی اکبر مطیع بیرجندی عضو هیات علمی گروه قدرت دانشکده برق ضمن تبریک …ادامه خبر »
  • دانشکده علوم پایه تقدیر می کند

   دانشکده علوم پایه تقدیر می کند

   تقدیر به مناسبت بیش از سی سال خدمت صادقانه و خالصانه جناب آقای محمد حسین نیکونژاد
   به پاس سی سال خدمت صادقانه و خالصانه جناب آقای محمد حسین نیکونژاد عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک دانشکده …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار