حضور قدرتمند تیمهای ورزشی بانوان کارمند و استاد دانشگاه شهید رجایی در اولین دوره مسابقات ورزشی منطقه یک کشور

     تیمهای ورزشی بانوان دانشگاه شهید رجایی برای اولین بار در رقابتهای منطقه یک کشور که از سوی وزارت علوم برگزار شد شرکت کردند و موفق به کسب مقامهای ارزنده ای شدند. در ادامه مطلب ضمن تبریک به دست اندرکاران، مربیان، بازکینان و جامعه ورزشی دانشگاه شهید رجایی، برخی از رشته هایی که در مسابقات مذکور حائز مقام و کسب مدال شدند همراه با اسامی مربوطه معرفی می شوند

مسابقات شوت بسکتبال: مقام اول

مربی:  مهناز محمدی

سرپرست : فریبا امید وار

بازیکنان : ناهید ادیب پور- فرزانه حاتمیمعصومه بقاییان طیبه مرادی پور– سیما آذرنیک

untitled

داژبال: مقام سوم

مربی : فرزانه حاتمی

 سرپرست:   فاطمه نیازی

بازیکنان: معصومه بقاییان – منیره ولیجانی  –  طیبه مرادی پور –  فریبا  ایجوی  مینا غلامی –  مریم دهقانی

photo_2017-02-13_13-41-40

پینگ پنگ: دوم تیمی

مربی: طیبه مرادی پور

سرپرست: فاطمه زبان آزاد

بازیکنانمینا  غلامی   –  مریم دهقانی   –  فریبا ایجوی –  نیلوفر ناصری 

photo_2017-02-13_11-13-43

شنا: دوم تیمی

      مربی : فریده بهزادی فر

سرپرست : رضوان روح بخش

 :بازیکنان

عفت السادات مقدسی – نیلو فر ناصری – مهناز محمدی(مقام سوم انفرادی قورباغه) – معصومه شهبازی- مهشید ایرانی- عاطفه نجیبی (مقام دوم کرال پشت انفرادی) – (بهار زند وکیلی(قورباغه اول انفرادیphoto_2017-02-13_13-40-38

 

 

 


photo_2017-02-13_13-41-32

 

Print Friendly